Telefon +48 505 139 509

  Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Systemy zarządzania

Mężczyzna trzymający notesEDA Consulting oferuje Państwu szeroki wachlarz usług konsultingowych, szkoleniowych i audytowych w zakresie wdrażania, integrowania, nadzorowania oraz doskonalenia systemów i standardów zarządzania.

Poniżej znajduje się wykaz najpopularniejszych systemów i standardów zarządzania, jakie wdrażamy oraz nadzorujemy na co dzień – pełen ich zakres jest znacznie szerszy. Dlatego też jeśli chcieliby Państwo nawiązać współpracę z EDA Consulting, a nie znaleźli poniżej systemu lub standardu zarządzania, jakim są Państwo zainteresowani, to prosimy o przesłanie Zapytania ofertowego – najprawdopodobniej znajduje się on w naszej niestandardowej ofercie.

Oznaczenie normy / standardu  Tytuł normy / standardu
ISO 9001:2015
PN-EN ISO 9001:2015-10
Systemy zarządzania jakością. Wymagania 
ISO 14001:2015
PN-EN ISO 14001:2015-10
Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne
stosowania
ISO 22000:2018
PN-EN ISO 22000:2018-08
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha
żywnościowego
ISO 45001:2018
PN-ISO 45001:2018-06
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Wymagania i wytyczne stosowania.
ISO/IEC 27001:2018
PN-ISO/IEC 27001:2017-06
Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania
FSC-STD-40-004 V3-1
PEFC ST 2002:2020
Certyfikacja łańcucha dostaw
Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i
drzewne – Wymagania

Konsultanci EDA Consulting przeprowadzą Państwa przez cały proces związany z wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu (-ów) zarządzania, a po uzyskaniu certyfikatu będą doradzać, w ustalonym zakresie, w ramach jego utrzymania i doskonalenia. Mogą Państwo również w całości zlecić nam outsourcing związany z pełnieniem funkcji tzw. przedstawiciela / pełnomocnika ds. wdrożonego systemu zarządzania. Posiadamy w tym zakresie bogate, wieloletnie doświadczenie.
Jeśli posiadają Państwo w swoim przedsiębiorstwie:

  • wdrożony system / standard zarządzania lub
  • chcieliby Państwo rozbudować swój system / standard zarządzania o kolejny lub
  • są Państwo zainteresowani dalszym rozwojem wdrożonego systemu / standardu zarządzania,

EDA Consulting z przygotuje dla Państwa odpowiednią ofertę w zakresie:

  • nadzoru nad systemem zarządzania lub
  • integracji systemów zarządzania lub
  • doskonalenia systemu zarządzania.


Wystarczy przesłać do nas Zapytanie ofertowe i krótko opisać swoje wymagania, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem i omówi dalsze szczegóły, konieczne do sporządzenia oferty.


Zapraszamy do korzystania z naszych usług w formie online, które z powodzeniem świadczymy od roku 2020.


Branżowy wykaz wdrożeń

Usługi świadczone przez EDA Consulting znalazły zastosowanie w wielu branżach. Nasz branżowy wykaz wdrożeń stale się rozbudowuje, a każda nowa branża, stanowi kolejną okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy nami, a naszymi Klientami.
Z aktualnym, branżowym wykazem wdrożeń zrealizowanych przez EDA Consulting, mogą Państwo zapoznać się, klikając w poniższy link:

docBranżowy wykaz wdrożeń EDA Consulting

Zapraszamy do współpracy !


Model wdrażania

Standardowy model wdrażania systemów zarządzania, wykorzystywany również w wielu innych naszych projektach, jaki stosujemy z powodzeniem od wielu lat w EDA Consulting, opiera się na 5-ciu krokach (etapach), do których należą: diagnoza, planowanie, wdrażanie, funkcjonowanieweryfikacja. W zależności od rodzaju prowadzonych prac, w uzgodnieniu z naszymi Klientami, poddajemy go modyfikacjom, dostosowując do bieżących potrzeb i specyfiki danego projektu.
Zakres prac realizowanych w poszczególnych etapach, zwłaszcza czas ich trwania, jest uzależniony od wielu czynników, do których należą przede wszystkim: uwarunkowania prawne i normatywne dotyczące organizacji, rodzaj wdrażanego systemu zarządzania (prowadzonego projektu), wewnętrzne potrzeby organizacji i wymagania jej otoczenia biznesowego i marketingowego.
Z pełnym opisem modelu wdrażania systemów zarządzania stosowanym przez EDA Consulting, mogą Państwo zapoznać się, klikając w poniższy link:

docModel wdrażania systemów zarządzania stosowany przez EDA Consulting

 

Podczas wdrażania systemów zarządzania świadczymy również usługi komplementarne, z którymi mogę się Państwo zapoznać, klikając w poniższe linki:


 

Zasady współpracy

Umowa 
Realizację uzgodnionych prac zawsze rozpoczynamy po podpisaniu uzgodnionej z Klientem Umowy o współpracy, określającej warunki współpracy, dokładny zakres prac jakie mają zostać wykonane oraz harmonogram.

Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – „RODO”, zawierana jest Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych określająca zakres danych osobowych, do których potencjalnie EDA Consulting może posiadać dostęp, ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych prac. Zgodnie z wymaganiami „RODO” obowiązek sporządzenia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych leży po stronie Klienta powierzającego dane, natomiast po stronie EDA Consulting – dopełnienie należytej staranności w przestrzeganiu jej wszystkich postanowień. W przypadku, gdy nie posiadają Państwo jeszcze wdrożonych w swojej organizacji wymagań w zakresie „RODO”, nasze prace wdrożeniowe powinny rozpocząć się od uregulowania wszelkich kwestii związanych z ochroną danych osobowych.

Płatności 
O ile Umowa o współpracy nie stanowi inaczej, płatności za realizację poszczególnych etapów prac następują po zakończeniu ich realizacji i zaakceptowaniu przez Klienta, na warunkach określonych w zawartej Umowie o współpracy.

Gwarancje
EDA Consulting zawsze bierze pełną odpowiedzialność za prowadzone przez siebie prace i w ramach zawartej Umowy o współpracy prowadzi je aż do osiągnięcia zamierzonego skutku. Na wypadek zdarzeń losowych posiadamy odpowiednie ubezpieczenie OC, ograniczające ryzyko naszych Klientów.