Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji POWRÓT ISO 27001

We współczesnym świecie, jednym z najcenniejszych zasobów, a niejednokrotnie największą wartością wielu organizacji jest informacja. Najczęściej w praktyce okazuje się, że dobra materialne z większą lub mniejszą trudnością, można odtworzyć. Jednak utracona na skutek kradzieży danych, działania złośliwego oprogramowania, kataklizmu i innych nieoczekiwanych zdarzeń, niezabezpieczona odpowiednio informacja, może zginąć bezpowrotnie lub może być wykorzystana w sposób zgubny dla organizacji. Stąd bezpieczeństwo informacji w połączeniu z bezpieczeństwem informatycznym powinno być przedmiotem zainteresowania każdego podmiotu. Dla organizacji posiadających dane wrażliwe lub o szczególnej wadze, rekomendowane jest wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w opraciu o wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 (ISO/IEC 27001:2013). 


EDA Consulting prowadzi wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 (ISO/IEC 27001:2013) - Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania.

Podczas wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 uwzględniamy wytyczne normy PN-ISO/IEC 27002:2014-12 - Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Praktyczne zasady zabezpieczania informacji.


EDA Consulting gwarantuje Państwu:

  • rzetelne i terminowe wykonanie zlecenia przez kompetentnych Konsultantów, posiadających bogate praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz charakteryzujących się interdyscyplinarnym i praktycznym podejściem do tematyki systemów zarządzania,
  • opracowanie dokumentacji systemu spełniającej przede wszystkim wymagania obowiązującego prawa i normy odniesienia oraz uwzględniającej wewnętrzne potrzeby organizacji i wymagania jej otoczenia biznesowego i marketingowego,
  • integrację wdrażanego systemu z innymi systemami zarządzania, które już funkcjonującą w organizacji,
  • przeprowadzenie szkoleń koniecznych do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania systemu (szkolenie z wymagań standardu, wdrożonej dokumentacji oraz permanentne szkolenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad systemem podczas całego procesu wdrażania),
  • nieformalne i nieodpłatne doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów, jakie napotyka organizacja w pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu, następujących z reguły już po jego certyfikacji,
  • formalną współpracę realizowaną w oparciu o zawartą umowę o współpracy i obejmującą swoim zakresem usługi związane z utrzymaniem i doskonaleniem wdrożonego systemu zarządzania.

Wszystkie organizacje, w których Konsultanci EDA Consulting wdrożyli systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnie z zasadą - Za pierwszym razem dobrze - uzyskały odpowiedni certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji pracy podczas pierwszego audytu certyfikacyjnego.


Współpracując z nami nigdy nie pozostają Państwo sami z pojawiającymi się problemami. Wspólne rozwiązywanie problemów pozwala nam lepiej poznać Państwa organizacje i wspomóc zarządzanie nimi.


Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji to prosimy o kontakt


Pomocne informacje:

Zamów normę PN-ISO/IEC 27001:2014-12

Więcej informacji źródłowych o ISO 27001

Jednostki certyfikujące systemy zarządzania - znajdź akredytowaną jednostkę przez PCA