System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy POWRÓT PN-N-18001 / OHSAS 18001, Outsourcing usług BHP

Zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy to niezbędny element zachowania ciągłości działania każdej organizacji. O ile większość podmiotów, zatrudniających pracowników, wypełnia podstawowe, obowiązujące wymagania prawne w zakresie BHP, to już na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001 (OHSAS 18001) decyduje się jedynie garstka. Wynika to przede wszystkim z wysokich wymagań, jakie stawia niniejsza norma w zakresie BHP. Nie mniej jednak również system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powoli zdobywa coraz licznieniejsze grono swoich zwolenników, gdyż właściwie wdrożony, utrzymywany i doskonalony przynosi wymierne korzyści. Jest również, dla wszystkich interesariuszy, widocznym znakiem świadczącym o społecznej odpowiedzialności organizacji i jej dojrzałości organizacyjnej.


EDA Consulting prowadzi wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy

PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania.

Podczas wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001:2004 uwzględniamy wytyczne nst. norm:

  • PN-N-18002:2011 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,
  • PN-N-18004:2001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wytyczne.

EDA Consulting, niezależnie do wdrożeń systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001, oferuje również usługi w zakresie BHP i ppoż. Z pełną ofertą usług BHP i ppoż. mogą Pasńtwo zapoznać się klikając w niniejszy link: Usługi BHP i ppoż


EDA Consulting gwarantuje Państwu:

  • rzetelne i terminowe wykonanie zlecenia przez kompetentnych Konsultantów, posiadających bogate praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz charakteryzujących się interdyscyplinarnym i praktycznym podejściem do tematyki systemów zarządzania,
  • opracowanie dokumentacji systemu spełniającej przede wszystkim wymagania obowiązującego prawa i normy odniesienia oraz uwzględniającej wewnętrzne potrzeby organizacji i wymagania jej otoczenia biznesowego i marketingowego, 
  • integrację wdrażanego systemu z innymi systemami zarządzania, które już funkcjonującą w organizacji,
  • przeprowadzenie szkoleń koniecznych do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania systemu (szkolenie z wymagań standardu, wdrożonej dokumentacji oraz permanentne szkolenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad systemem podczas całego procesu wdrażania),
  • nieformalne i nieodpłatne doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów, jakie napotyka organizacja w pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu, następujących z reguły już po jego certyfikacji,
  • formalną współpracę realizowaną w oparciu o zawartą umowę o współpracy i obejmującą swoim zakresem usługi oferowane w pakiecie usług outsourcingowych.

Wszystkie organizacje, w których Konsultanci EDA Consulting wdrożyli systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z zasadą - Za pierwszym razem dobrze - uzyskały odpowiedni certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy podczas pierwszego audytu certyfikacyjnego.


Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna prowadzi od roku 2013 prace nad wydaniem normy ISO 45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy, która w przyszłości zastąpi znaną nam normę PN-N-18001, jak również normę OHSAS 18001.

Harmonogram i status prac nad normą ISO 45001, za www.iso.org, przedstawiamy poniżej.


Współpracując z nami nigdy nie pozostają Państwo sami z pojawiającymi się problemami. Wspólne rozwiązywanie problemów pozwala nam lepiej poznać Państwa organizacje i wspomóc zarządzanie nimi.


Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,usługami BHP i ppoż.szkoleniem z wymagań normy lub doskonaleniem wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to prosimy o kontakt lub złożenie zapytania ofertowego.


Pomocne informacje:

Zamów normę PN-N-18001:2004

Więcej informacji źródłowych o ISO 45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Międzynarodowa organizacja pracy (ILO)

Jednostki certyfikujące systemy zarządzania - znajdź akredytowaną jednostkę przez PCA