RABC POWRÓT System kontroli skażenia biologicznego

W dzisiejszym świecie, w którym pojawia się coraz więcej zagrożeń mikrobiologicznych, z którymi walka zaczyna być nierówna na skutek braku skutecznych metod ich zwalczania (bakterie i wirusy ulegają szybkiej mutacji, podczas gdy cykl powstawania nowych leków jest bardzo długi), zapobieganie skażeniu mikrobiologicznemu ludzi, wyrobów, materiałów i środowiska nabiera coraz większego znaczenia. Jedną z branż, w której aspekt ten jest niezwykle istotny, jest branża pralnicza, w której wdraża się nowoczesne technologie, środki i techniki kontroli procesów, mające zapewnić taki poziom jakości mikrobiologicznej pranych tekstyliów aby były one bezpieczne dla użytkowników.


EDA Consulting prowadzi wdrożenia systemu RABC (z ang.: Risk Analysis Biocontamination Control) wg normy PN-EN 14065:2005 Tekstylia - Tekstylia poddawane obróbce w pralni - System kontroli skażenia biologicznego.

Zakres normy:

W normie opisano system zarządzania zapewniający, po obróbce w pralni, jakość mikrobiologiczną tekstyliów, stosowany w określonych sektorach, w których występuje konieczność kontroli skażeń biologicznych. Opisano system Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC w celu umożliwienia pralniom zapewnienia w sposób ciągły jakości mikrobiologicznej pranych tekstyliów. Podano 21 terminów i ich definicji.

System RABC jest w szczególności dedykowany dla:

 • szpitali i innych jednostek służby zdrowia (np. przychodni, gabinetów lekarskich),
 • przemysłu farmaceutycznego, w tym aptek (np. pranie odzieży personelu aptek),
 • przemysłu urządzeń medycznych,
 • przemysłu spożywczego,
 • branży hotelarskiej,
 • przemysłu kosmetycznego.

We wszystkich wyżej wymienionych rodzajach działalności zachowanie odpowiedniego poziomu jakości mikrobiologicznej używanej pościeli, bielizny, odzieży roboczej personelu i innych tekstyliów, jest kluczowe dla bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników, klientów, pacjentów oraz innych stron zainteresowanych, które mogą ulec skażeniu pośrednio.

Zlecając wykonanie uslug pralniczych podmiotowi zewnętrznemu z pewnością warto wybrać pralnię, która posiada wdrożony i certyfikowany system RABC.


EDA Consulting gwarantuje Państwu:

 • rzetelne i terminowe wykonanie zlecenia przez kompetentnych Konsultantów, posiadających bogate praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemu RABC oraz charakteryzujących się interdyscyplinarnym i praktycznym podejściem do tematyki systemów zarządzania,
 • opracowanie dokumentacji systemu spełniającej przede wszystkim wymagania obowiązującego prawa i normy odniesienia oraz uwzględniającej wewnętrzne potrzeby organizacji i wymagania jej otoczenia biznesowego i marketingowego, 
 • integrację wdrażanego systemu z innymi systemami zarządzania, które już funkcjonującą w organizacji (np. ISO 9001),
 • przeprowadzenie szkoleń koniecznych do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania systemu (szkolenie z wymagań standardu, wdrożonej dokumentacji oraz permanentne szkolenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad systemem podczas całego procesu wdrażania),
 • nieformalne i nieodpłatne doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów, jakie napotyka organizacja w pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu, następujących z reguły już po jego certyfikacji,
 • formalną współpracę realizowaną w oparciu o zawartą umowę o współpracy i obejmującą swoim zakresem usługi oferowane w pakiecie usług outsourcingowych.

Wszystkie organizacje, w których Konsultanci EDA Consulting wdrożyli systemy RABC, zgodnie z zasadą - Za pierwszym razem dobrze - uzyskały odpowiedni certyfikat systemu RABC podczas pierwszego audytu certyfikacyjnego.


Współpracując z nami nigdy nie pozostają Państwo sami z pojawiającymi się problemami. Wspólne rozwiązywanie problemów pozwala nam lepiej poznać Państwa organizacje i wspomóc zarządzanie nimi.


EDA Consulting, niezależnie do wdrożeń systemu RABC, oferuje również usługi w zakresie BHP i ppoż.
Z pełną ofertą usług BHP i ppoż. mogą Pasńtwo zapoznać się klikając w niniejszy link: Usługi BHP i ppoż


Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie wdrożenia systemu RABC, usługami BHP i ppoż.szkoleniem z wymagań normy lub doskonaleniem wdrożonego systemu RABC to prosimy o kontakt lub złożenie zapytania ofertowego.


Pomocne informacje:

Zamów normę PN-EN 14065:2005

Przeczytaj artykuł M. Stoma, W. Piekarski: "System Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC w pralni, a inne systemy zarządzania w przemyśle rolno - spożywczym"

Stowarzyszenie Pralników Polskich

Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Jednostki certyfikujące systemy zarządzania - znajdź akredytowaną jednostkę przez PCA