Bezpieczeństwo żywności POWRÓT GHP, GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, GLOBALG.A.P., ASC

Wraz ze wzrostem zagrożeń związanych z jakością żywności wymagania prawne i systemowe, obowiązujące w tym sekotrze przemysłu, stają się coraz bardziej restrykcyjne, a od potencjalnych dostawców, w całym łańcuchu żywnościowym, wymaga się o wiele więcej, jak to miało miejsce jeszcze np. 10 lat temu. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt wysokiej świadomości dzisiejszych konsumentów w zakresie jakości żywności i wymagań, jakim powinna ona odpowiadać.


EDA Consulting prowadzi wdrożenia następujących systemów i standardów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem żywności:

 • dobra praktyka higieniczna (GHP z ang.: Good Hygienic Practice) i dobra praktyka produkcyjna (GMP z ang.: Good Manufacturing Practice), będące podstawą do wdrożenia pełnego systemu HACCP (z ang.: Hazard Analysis and Critical Control Point System),
 • system HACCP zgodny z aktualnymi wymaganiami prawa żywnościowego, obejmujący dobre praktyki GHP i GMP,
 • PN-EN ISO 22000:2006 (ISO 22000:2005) - Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego,
 • standardy wg IFS (International Featured Standards),
 • standardy wg BRC (BRC Global Standards),
 • standard GLOBALG.A.P.,
 • ASC Freshwater Trout Standard.

EDA Consulting gwarantuje Państwu:

 • rzetelne i terminowe wykonanie zlecenia przez kompetentnych Konsultantów, posiadających bogate praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywnosci oraz charakteryzujących się interdyscyplinarnym i praktycznym podejściem do tematyki systemów zarządzania,
 • opracowanie dokumentacji systemu spełniającej przede wszystkim wymagania obowiązującego prawa i normy / standardu odniesienia oraz uwzględniającej wewnętrzne potrzeby organizacji i wymagania jej otoczenia biznesowego i marketingowego, 
 • integrację wdrażanego systemu / standardu z innymi systemami / standardami zarządzania, które już funkcjonującą w organizacji,
 • przeprowadzenie szkoleń koniecznych do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania systemu (szkolenie z wymagań standardu, wdrożonej dokumentacji oraz permanentne szkolenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad systemem podczas całego procesu wdrażania),
 • nieformalne i nieodpłatne doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów, jakie napotyka organizacja w pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu, następujących z reguły już po jego certyfikacji,
 • formalną współpracę realizowaną w oparciu o zawartą umowę o współpracy i obejmującą swoim zakresem usługi oferowane w pakiecie usług outsourcingowych.

Wszystkie organizacje, w których Konsultanci EDA Consulting wdrożyli systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, zgodnie z zasadą - Za pierwszym razem dobrze - uzyskały odpowiedni certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności podczas pierwszego audytu certyfikacyjnego i z sukcesem go nie tylko utrzymują, ale co najważniejsze stale rozwijają, wykraczając najczęściej poza obowiązujące standardy, co spotyka się z uznaniem ich Klientów i jednostek sprawujących nadzór nad wdrożonymi systemami.


Uwaga: Aktualnie norma ISO 22000 jest poddawana przeglądowi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Pierwsza wersja draftu nowej normy jest oczekiwana w połowie roku 2016, natomiast opublikowanie pełnej, zaktualizowanej wersji najwcześniej planuje się w roku 2017.


Współpracując z nami nigdy nie pozostają Państwo sami z pojawiającymi się problemami. Wspólne rozwiązywanie problemów pozwala nam lepiej poznać Państwa organizacje i wspomóc zarządzanie nimi.


Pamiętajmy: bezpieczeństwo konsumentów, wymaga dochowania najwyższej staranności podczas przebiegu wszystkich procesów, wzdłuż całego łańcucha żywnościowego i nie dopuszczalne są żadne kompromisy, które mogłyby zagrozić zdrowiu i życiu ludzkiemu. Ponad to zdrowa żywność, uznana przez konsumentów, to gwarancja sukcesu rynkowego każdego producenta.


Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie wdrożenia wybranego systemu / standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności, jego doskonaleniem lub szkoleniem z wymagań wybranych norm i standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności, to prosimy o kontakt lub złożenie zapytania ofertowego.


Pomocne informacje:

Zamów normę PN-ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego

Więcej informacji źródłowych o ISO 22000

Więcej informacji źródłowych o standardach IFS

Więcej informacji źródłowych o standardach BRC

Więcej informacji źródłowych o GLOBALG.A.P.

Więcej informacji źródłowych o Aquaculture Stwardship Council (ASC) 

Jednostki certyfikujące systemy zarządzania - znajdź akredytowaną jednostkę przez PCA