Usługi BHP i ppoż. POWRÓT

EDA Consulting oferuje Państwu szeroki zakres usług w zakresie BHP oraz ppoż.


Usługi BHP

Zapewniamy pełną obsługę firm z zakresu BHP, a w szczególności:

 • Współudział przy tworzeniu Oceny Ryzyka Zawodowego.
 • Opracowanie dokumentacji powypadkowej.
 • Analizy stanu BHP.
 • Szkolenia wstępne i okresowe na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, kadry kierowniczej, pracodawców, pracowników inżynieryjno-technicznych.
 • Opracowywanie Instrukcji Stanowiskowych.
 • Pomoc przy tworzeniu ergonomicznych stanowisk pracy.
 • Pomoc przy dostosowaniu maszyn do minimalnych wymagań.
 • Pomoc przy tworzeniu różnego rodzaju wykazów wynikających z przepisów BHP.
 • Doradztwo i współudział w zakresie pomiarów środowiskowych (hałas, oświetlenie, zapylenie…).
 • Doradztwo w zakresie wdrażania i przestrzegania przepisów bhp i Prawa Pracy.

Usługi ppoż.

Zapewniamy pełną obsługę firm z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

 • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Opracowanie instrukcji ewakuacyjnych i postępowania na wypadek pożaru.
 • Szkolenia z zakresu postępowania na wypadek Pożaru.
 • Szkolenia z zakresu sprawnego przeprowadzania Ewakuacji.
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.


EDA Consulting, niezależnie do usług BHP i ppoż. oferuje wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001 (OHSAS 18001). Z ofertą usług w zakresie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy mogą Pasńtwo zapoznać się klikając w niniejszy link: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy


Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie BHP i ppoż.  to prosimy o kontakt lub złożenie zapytania ofertowego.


Pomocne informacje:

Główny Inspektorat Pracy

Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Międzynarodowa organizacja pracy (ILO)