Audyty POWRÓT Wewnętrzne, dostawców, ocena zgodności

EDA Consulting świadczy usługi w zakresie prowadzenia audytów pierwszej i drugiej strony, jak również audyty zgodności funkcjonowania organizacji pod kątem obowiązujących wymagań prawnych, normatywnych i innych, jakie zostaną określone przez Klienta, jako kryterium audytu.


Oferta audytów obejmuje:

 • audyty wewnętrzne systemów zarządzania,
 • audyty systemów zakładowej kontroli produkcji,
 • audyty dostawców,
 • audyty zgodności z wymaganiami prawnymi,
 • audyt spełniania wymagań ustawy o ochronie danych osobowych,
 • audyty BHP,
 • audyty zgodności z wybranymi standardami i normami,
 • opracowywanie list audytowych / kontrolnych dostawców.


Nasi Konsultanci prowadzą audyty wewnętrzne zgodnie z dokumentami odniesienia, stanowiącymi kryterium audytu, do których należą: dokumentacje systemów zarządzania, wymagania prawne i normatywne, wymagania jednostek certyfikujących, wymagania kontraktowe. Z każdego audytu sporządzana jest kompletna dokumentacja audytowa, na którą składają się:

 • plan audytu,
 • raport z audytu wraz z wykazem stwierdzonych obserwacji i niezgodności,
 • dokumentacja fotograficzna z dowodami z audytowymi (jeśli ma zastosowanie).


Wszystkie prowadzone przez nas audyty są objętę klauzulą poufności i są prowadzone w oparciu o pisemne zlecenie wykonania prac.

W ramach prowadzonych przez EDA Consulting audytów mogą Państwo liczyć na doradztwo w zakresie możliwości rozwiązania problemów stwierdzonych podczas audytu, pomocne w usuwania niezgodności.


Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie prowadzenia audytów, to prosimy o kontakt lub złożenie zapytania ofertowego.